Програма розвитку самозахисту громадян

ПРАВО НА САМОЗАХИСТ

 

Преамбула

 

Українське законодавство в сфері самооборони має певні вади в текстах, і значні - в їх імплементації як правоохоронними, так і судовими органами.

 

Діюче законодавство (зокрема, положення Кримінального кодексу) формально дозволяє українцю захищати своє життя, в тому числі, і з застосуванням смертельної сили. Але нечіткість визначень до останнього часу часто призводила до кваліфікації випадків, що призвели до загибелі нападників, як “перевищення необхідної оборони”. Ситуація почала певним чином вирівнюватися після 2015 року, але залишається нестабільною.

 

Мета “Демократичної Сокири” - законодавчо розширити права українців захищати власне життя, здоров’я, майно, а також життя та здоров’я своїх близьких, так, щоб громадянин міг не боятися, що його зроблять за це винним.

 

Завданням цієї програми є:

  • проробити зміни до Конституції України, Законів України та підзаконних актів, які будуть чітко визначати порядок реалізації права на захист та уточнять права та обов’язки громадян в цій сфері. Внести зміни до законодавства, які унеможливлять безпідставне покарання громадянина за реалізацію свого конституційного права на захист життя та майна та змінення процесуальних норм для унеможливлення кваліфікації дій особи, що правомірно захищалася, по іншим статтям ККУ, таких як "невмисне вбивство" або "вбивство за необережністю"
  • вивчити та запозичити кращі практики світового досвіду, які дозволять запобігти злочинам в країні.
  • розвинути правову свідомість та грамотність громадян в частині законного використання сили для самозахисту за допомогою різних форм адвокації та інформаційних кампаній. Таким чином, створити в суспільстві ширший запит на знищення репресивних перепон для реалізації природних прав людини. 
  • перетворити силові органи держави, що утримуються за рахунок платників податків, на союзників законослухняного громадянина при захисті прав і свобод.

 

Ідеологія

 

Кожен громадянин України має право самостійно захищати життя, здоров’я та власність, свої або інших людей, від злочинних посягань. При цьому реалізація такого права повинна відбуватися виключно в правовому полі і згідно з принципами верховенства права - тож законодавство потребує чітких правил самозахисту, що виключали б можливість подвійного трактування.

 

Право людини на самозахист — таке ж одвічне та невід’ємне, як право на свободу та на саме життя. Воно жодним чином не зазіхає на обов’язок держави захищати життя, здоров’я та майно громадян через належні органи правопорядку, а тільки доповнює їх. Адже ці органи не завжди здатні виконати свої функції у конкретний час та у конкретному місці. Громадяни України мають право у відповідності до Конституції та Законів України володіти ефективними засобами самозахисту. А у випадку законного застосування таких засобів - не нести покарання за заподіяну нападнику шкоду.

 

Суспільство потребує прийняття закону про самозахист, який би регулював поняття самозахисту та визначав  би право громадян самостійно та власноруч захищати їх життя, здоров’я та майно обраними ними способами та засобами. Людина має право захищатися - незалежно від будь-яких інших факторів - доки триває агресія проти неї. Наприклад - у випадку присутності працівників правоохоронних органів, якщо вони з будь-яких причин  не можуть запобігти нападу , або злочинно нехтують своїми обов’язками. Водночас, потрібно видалити з законодавства рудименти часів СРСР, пов'язані з обмеженням права на самозахист, яким немає аналогів у законодавствах розвинутих країн. Необхідно привести законодавство України до стану, що був би адекватний сьогоденню.

 

Принцип “Castle Doctrine”, який надає право людині захищатися у власному помешканні або іншому приміщенні (включаючи автомобіль), яке їй належить або використовується на законних підставах, подвір’ї приватного будинку, що має чіткі і явні межі,  є принципом законного використання сили для відвернення протиправного вторгнення і скоєння злочину, і жоден не може бути покараний за завдання будь-якої шкоди нападнику.

 

Принцип “Stand your ground” є правом використовувати силу для захисту від посягання на життя та здоров’я не маючи обов’язку за будь-яку ціну уникати захисту, тікати від нападника - натомість законно заподіяти шкоду злочинцю.

 

Ці принципи повинні бути чітко визначені як право громадянина, за реалізацію якого він не може бути покараний.   

 

Сутність та механізм самозахисту

 

Основною метою самооборони є примус нападника чи нападників до негайного припинення посягань на життя та здоров'я громадянина або інших осіб, а також на майно, що їм належить, або знаходиться у їх законному користуванні.

 

До людини, або членів групи людей, які наважилися на злочин проти життя, здоров’я або майна, або на проникнення до приміщення, під час зчинення ними злочину не може бути застосована стаття 3 Конституції України.

 

Приймаючи рішення про перехід до самозахисту, громадянин повинен взяти до уваги наступне. Самозахист - це останній засіб зупинити злочин, коли інші засоби не дали результату. Вибір методів та засобів залишається за особою, яка здійснює самозахист, але ця особа повинна жорстко усвідомлювати, що цей вибір є цілком та повністю її відповідальністю. Закон про самозахист ні в якому разі не допускає використання поняття самозахисту для виконання громадянином функцій правоохоронних органів у тих випадках, коли це не є необхідним.

 

Кожна людина  повинна добре усвідомлювати, що застосування засобів самозахисту  на ураження за межами, визначеними принципом Castle Doctrine, можливе лише в ситуації, коли нападник прямо та очевидно посягає на чиєсь життя або здоров’я. Законодавство має припинити захищати його життя і здоров’я в той момент, коли він починає свідомо здійснювати пряму загрозу життю та здоров’ю оточуючих, але поновити захист відразу, як він припиняє такі дії.

 

У випадку, якщо об’єктом нападу є сама людина, що захищається, ми постулюємо презумпцію правоти оцінки небезпеки. Таким чином, вважається, що людина мала право вбачати у застосуванні до себе фізичної сили посягання на життя та здоров’я, якщо тільки під час судового розгляду не буде обґрунтовано доведено зворотнє.

 

У випадках, у яких йдеться про захист життя і здоров’я, а також у випадках, пов’язаних із проникненням зловмисника до приміщення (Castle Doctrine) ми виступаємо за можливість перейти до самозахисту без попередження нападника. У випадках, коли йдеться про захист майна, ми наполягаємо на необхідності попередити зловмисника про наступне застосування сили проти нього, вимагаючи припинити злочинне посягання.

 

Відповідальність за заподіяну в процесі самозахисту шкоду життю та здоров’ю третіх особ несе той, чия кінцева дія заподіяла шкоду. Особа, яка здійснювала самозахист, але ні в якому разі не нападник(и) може бути звільнена від такої відповідальності, якщо буде доведено, що вона ніяк не могла передбачити такі наслідки від застосування засобів самозахисту. В цьому випадку відповідальність покладається на нападників. Матеріальна шкода, заподіяна будь кому в процесі самозахисту, цілком та повністю лягає на нападників, незалежно від того, ким вона фізично заподіяна. Самозахист не може здійснюватися методом, що представляє пряму загрозу для третіх осіб.

 

Неприпустимим є застосування засобів самозахисту на ураження, якщо загроза минула, та (або) нападник завчасно припинив свої посягання, крім випадків, коли злочинець тікає з викраденим майном.

 

Не можуть вважатися засобами самозахисту потенційно небезпечні предмети та тварини, що не керуються людиною безпосередньо, але завдали шкоди поза її безпосереднім рішенням (автоматичні пастки, розтяжки, міни тощо).

 

Після припинення конфлікту  людина, що захищалася, зобов’язана викликати поліцію та, в разі наявності постраждалих, швидку допомогу.  При необхідності та по можливості - надати постраждалим першу допомогу самостійно, або із залученням наявних на місці третіх осіб.  

 

У випадку наявності затриманих із застосуванням громадянського арешту, допускається розумне застосування сили для фіксації затриманих до передачі їх органам правопорядку. Категорично забороняються тортури затриманих, та самостійні допити та опитування затриманих та свідків, окрім необхідних для виявлення останніх.

 

Людина, що захищалася, не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

 

При розгляді в суді справ по самообороні - суд зобов’язаний використовувати лише та виключно Конституцію України, та Закони України,  які знаходяться в публічному доступі. При винесенні рішення не допускається посилання на будь-які документи та розпорядження державних органів влади, що є секретними або для службового користування, тощо. 

 

Кваліфікаційний тест

 

Для визначення правомірності використання потенційно летальних засобів самозахисту (в першу чергу, летальної зброї) при самообороні пропонується ввести тест.

 

Правомірним використання летальних засобів для самозахисту є тільки у разі позитивних  відповідей на всі питання тесту, який не буде скасовувати презумпцію невинуватості для особи, що захищалася.

 

Приклад такого тесту:

  1. Нападник здійснював явне та очевидне посягання на життя, здоров’я чи майно громадян.
  2. Той, хто обороняв(ся) сам не є агресором та не здійснював  першим по відношенню до нападника агресивних та провокаційних дій. До провокаційних дій або агресії також відносяться імітація погроз зброєю, з застосуванням схожих на зброю предметів або без них.
  3. Той, хто обороняється повинен усвідомлювати, що він застосовує смертоносне насильство. Це означає, що «самооборонець» зобов'язаний чітко розуміти, що його дії можуть призвести до смерті, і він до цього готовий.
  4. Обставини повинні підтверджувати, що громадянин не мав простих та очевидних засобів захисту своїх законних прав, не пов’язаних із застосуванням смертельної сили.
  5.  

У деяких випадках, наприклад при проникненні до житла, або підсобних приміщень Закон надає людині, яка володіє цим майном досить широкі повноваження щодо самозахисту, незалежно від дійсної загрози. Так, в порушника можна згідно Закону стріляти на ураження. Але цей вибір є особистою відповідальністю людини не тільки перед Законом, але й перед суспільством та своєю совістю. Окрім того, стріляючи на ураження в іншу людину, особа, яка це зробила, буде вимушена пояснити свої дії в суді. Тому цей складний вибір треба робити керуючись не тільки тими правами, що надає вам закон, але й розсудливістю, із необхідним сумлінням та відповідальністю перед собою та суспільством.